Slovník

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
ADSL je technologie pro přenost digitálních dat vysokou rychlostí přes pevnou telefonní linku. Se stoupající vzdáleností od ústředny operátora dochází ke zhoršování parametrů a tím ke snižování rychlosti. Asymetrická je proto, že rychlost příjmu dat je mnohem vyšší než rychlost odesílání dat (běžně je rychlost stahování například 8 Mb/s, avšak rychlost odesílání dat jen 0.5 Mb/s).

API – Application programming Interface
Stejně jako má program řadu nabídek, ikon a tlačítek, kterým uživatel program ovládá, může mít sadu funkcí a datových struktur, aby jej mohl ovládat jiný program. Tak to je API.

BIOS – Basic In/Out System
Je to malý program ve stálém úložišti (paměť ROM) a je spuštěn při každém zapnutí počítače. Obvykle co nejdříve předá kontrolu zaváděcímu programu na zvoleném startovacím médiu. Jindy při spuštění zobrazuje nějaké diagnostické informace zahrnující možnost vstupu do konfiguračního módu. Tento mód umožňuje nastavit různé základní vlastnosti vašeho počítače, jako je systémový čas, volbu spouštěcího média (tzn. médium, na kterém je operační systém – CDROM, pevný disk, síť).

Boot
Když zapnete počítač, kontrolu okamžitě přebírá BIOS, který najde program, jež má být spuštěn pro pokračování procesu spuštění počítače, dokud se nerozběhne operační systém. Celá tato procedura se nazývá „booting up“ podle aglického „pulling yourself up by your bootlaces“ (něco ve smyslu „Vytáhni se svými tkaničkami“). Obraz kreslené postavičky na rovné zemi, popadající své tkaničky od bot a vytahující se do vzduchu, dokud nevzlétne. S počítačem je to podobně, když se z nehybného kusu plastu stává funkční systém.

CA – Change Agent
Osoba, která přebírá roli institucionální změny.

CGI – Common Gateway Interface
Je to specifikace pro volání skriptů, které jsou spouštěny přes web. Standard CGI určuje, která data musí být odevzdána skriptu.

Client
Počítačový systém nebo proces používaný ve spojení se serverem.

CPU – Central Processing Unit
CPU je jádro počítače. Je to plochý křemíkový čtverec, obsahující několik miliónů tranzistorů. Když počítač provádí nějaký program, všechny jeho instrukce, stejně jako data v paměti RAM, jsou zpravovávány procesorem.

Daemon
Program běžící na serveru a čekající na požadavky, které obsluhuje. Démon běží neustále, dokud je to potřeba.

Ve Windows jsou obdobou unixových démonů služby.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
Je to server, který automaticky nastavuje síť pro klienty používající DHCP. DHCP je nejpoužívanější systém pro různé platformy (Unix a jeho variace, MacOS, Microsoft Windows).

V praxi pouze stačí připojit nový počítač do sítě a server/router mu sám přidělí potřebné parametry pro spojení. Tuto funkci podporuje a má ve výchozím stavu aktivní převážná většina dnešních běžných síťových zařízení. V případě větších (např. školních) sítí kontaktujte raději přímo správce sítě.

DNS – Domain Name Server
DNS je část jádra infrastruktury internetu. Sestává z obrovské globálně distribuované databáze, která IP adresu (např. 216.239.57.99) převede na doménové jméno zapamatovatelné pro člověka (např. google.com). Dokud se budou dodržovat tato pravidla, každý může pomocí DNS serveru rozkódovat lokální adresu a uchovávat globální adresy. Žádný DNS server nepotřebuje uchovávat všechna doménová jména na Zemi: tato práce je rozdělena mezi ISP, každý zodpovídá za určitou část jmen. Pokud váš lokální jmenný server nezná IP adresu, ví koho se na ni zeptat. Pokud je DNS nedostupný, všechny služby na DNS závislé nebudou pracovat (prohlížení internetu, e-maily).

DOM – Document Object Model
Když internetový prohlížeč analyzuje HTML stránku, neskončí pouze tím, že napíše text na obrazovku. Potřebuje si uchovat kompletní strukturu stránky, aby ji byl schopen aktualizovat pomocí Javaskriptu, změnit její části a výsledek znovu zobrazit. Tato interní struktura se nazývá DOM. Pokud o DOM chcete vědět vše, prohlédněte si stránky World Wide Web Consortium’s Document Object Model.

Dumb terminal
Němý terminál je pracovní stanice, která nic nezpracovává. Němý terminál většinou pouze opakuje znaky odeslané přes sériovou linku a liší se od LTSP tenkého klienta.

Edubuntu WebLive
Edubuntu WebLive je funkce oficiálního webu Edubuntu, která uživatelům umožňuje vyzkoušet si Edubuntu a to bez nutnosti stahovat Edubuntu Live DVD. Neposkytuje přístup správce, což je určité omezení oproti Live DVD. Některé funkce, jako chůva a Pessulus na Edubuntu WebLive také nefungují.

FIPS – Federal Information Processing Standards
Americká vládní organizace, která shromažďuje a rozděluje standardní dokumenty a metody.

ISP – Internet Service Provider
Společnost, která umožňuje přístup k internetu svým zákazníkům. Povaha této služby může být velmi odlišná, od vytáčeného přístupu a e-mailové schránky pro domácí uživatele až po bezdrátové připojení s prostorem pro webové stránky pro velké společnosti a cokoli mezi tím.

Jako příklad si můžeme uvést například společnost UPC, nebo mobilní operátory.

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
LDAP je síťový protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru. Je to typ databáze obecně používané pro uchovávání účtů (uživatelských jmen, hesel, skupin atp.).

LBE – LTSP Build Environment
LBE je to co používá LTSP projekt k vytvoření chroot před Muekow.

LTSP – Linux Terminal Server Project
Linux Terminal Server Project LTSP je skupina nástrojů, které je možno použít pro start bezdiskových počítačů (neobsahují pevný disk) přes síť z centrálního serveru.

LTSP Live
LTSP Live je nástroj na Edubuntu Live disku. Umožňuje uživateli vyzkoušet LTSP bez provedení jakýchkoli trvalých změn v systému. Je to užitečný nástroj pro ty co chtějí LTSP ukázat ostatním lidem.

Muekow
Projekt pro vytvoření poslední verze LTSP. Používaný v Edubuntu od verze 5.10.

MAC Address – Media Access Control Device
V počítačových sítích je MAC adresa kód většiny forem síťových zařízení, který umožňuje tomuto zařízení unikátní identifikaci.

Pokud jí potřebujete zjistit, otevřete si terminál a zadejte příkaz ifconfig. MAC adresu pro jednotlivá síťová zařízení hledejte za nápisem „HWadr“, např:

eth0      Link encap:Ethernet  HWadr 11:22:33:44:55:66  

Netmask
Síťová maska určuje všechny IP adresy, které patří konktrétní síti.

NFS – Network File System
Lokální systém souborů čte data z pevného disku. NFS je protokol umožňující připojení vzdáleného systému souborů jako cestu z lokálního systému souborů tak, že data čtená z této cesty nejsou čtena z lokálního disku, ale ze serveru na síti.

POST – Power On Self Test POST
Série interních testů, které BIOS vykonává, aby zjistil, jestli jsou základní prostředky jako procesor, paměť a klávesnice přítomny a funkční.

PROM – Programmable ROM
Jedná se o druh paměti, do které může být zapsáno pouze jednou. Poté, co to bylo zapsáno, je stanoven její obsah. To je používáno pro zařízení, jako jsou síťové karty se zařízením pro zavedení ze sítě. Takové karty lze využít v mnoha různých prostředích, které vyžadují odlišný software.

PXE – Pre-boot eXecution Environment
Malý program v síťové kartě umožňující start počítače ze sítě. PXE se postará o nalezení serveru, ze kterého se bude ‚bootovat‘, a o přenos zaváděcího programu ze serveru do klienta sítí. Viz také: Etherboot.

RAM – Random Access Memory RAM
Paměť, která uchovává programový kód a data pouze když je počítač zapnutý. Po jakémkoliv výpadku energie je RAM prázdná jako pláž po přílivu. RAM je zapisovatelná a programy během své činnosti její obsah stále přepisují.

RAM disk
Simuluje pevný disk pomocí paměti počítače. Zatímco pevný disk uchovává data permanentně, dokud nejsou přepsány, RAM disk existuje pouze jako běžící program a zaniká, když se tento program zastaví nebo je vypnut počítač.

ROM – Read Only Memory
Paměť, která uchovává programový kód a data permanentně nezávisle na tom, zda pracovní stanice běží nebo ne. Ovšem není zapisovatelná. Pokaždé z ní přečtete to stejné.

root

  1. root directory – tzv. kořenový (nejvyšší) adresář systému Edubuntu – „/“
  2. root user – v distribucích Linuxu je to tzv. superuživatel (správce systému). V Ubuntu je přístup správce zajištěn příkazem ‚sudo‘. Viz. také: sudo.
  3. root home directory – kořenový (nejvyšší) adresář uživatele je v /root. Doporučujeme si tohoto adresáře nevšímat a hlavně jej nemazat !

RTFM – Read the FINE Manual
Linux je samodokumentující systém. Všechny Linuxové programy přicházejí s technickou dokumentací a většina přípazů akceptuje volbu ‚–help‘, která vás „nakopne“. Informace jsou někdy zašifrované nebo těžko pochopitelné, ale pokud je nepřečtete dvakrát, třikrát, čtyřikrát nebo pětkrát, zjistíte, že si pokládáte stále stejné otázky a nikdy se nehnete z místa. Zjistíte také, že lidé odpovídají na vaše otázky stručně „RTFM!“ a myslí tím, že odpověď najdete právě v manuálu. Bez urážky, najděte si to.

SD – System Description
Dokument, který popisuje technologii systému. Použit v procesu návrhu.

Server
Počítačový systém nebo proces použitý ve spojení s klientem.

Shell
Další metafora používaná pro vysvětlení struktury Linuxového systému je, že ořech obsahuje jádro. Jádro je skryto uvnitř, obklopeno skořápkou. Jako uživatel nemůžete ovlivňovat jádro přímo, ovlivňujte jej pomocí Shellu. Je to program, který přijímá příkazy a vrací odezvu, vše přes rozhraní příkazového řádku. Shell má mnoho zabudovaných příkazů, ale provádí také řízení úlohy, spouští a ukončuje programy, které běží pod jeho kontrolou. Shell je kompletní doplněk struktur řízení běhu, takže může být použit k psaní programů, které se nazývají Shell skripty a velmi často bývají používány ke koordinaci spouštění dalších programů.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
Když odesíláte e-mail, váš poštovní server prohledává hlavičky zprávy, aby veděl, kam to má doručit. Pak použije DNS, aby našel IP adresu poštovního serveru adresáta. Když ví, koho kontaktovat, spustí SMTP konverzaci se vzdáleným poštovním serverem. Zeptá se ho, jakou verzi protokolu podporuje (takže ví, jak zprávu zakódovat, pokud je to vyžadováno) a zda tento server přijímá zprávy pro uživatele, pro kterého je určeny. Když se tyto dva servery vzájemně domluví, zpráva je přenesena a připravena ke čtení pro vzdáleného uživatele.

Symlink – Symbolic Link
Soubor může být umístěn pouze na jednom místě na disku. Pokud chcete, aby se zdál být také na jiném místě, můžete odtud vytvořit symbolické spojení na skutečné umístění souboru. Většina příkazů se k symbolickému spojení chová stejně, jako by tam ten soubor skutečně byl.

Ve starších verzích Windows fungují na podobném avšak zjednodušeném principu „zastupci“ (přípona souboru .lnk). Zjednodušeném proto, že zástupci ve Windows neumožňují přistupovat přímo k souboru i jiným aplikacím (aplikace pak otevřela pouze samotného zástupce) a bylo nutné užívat API Pruzkumníka. Skutečné symbolické odkazy na úrovni jádra přichází až s Windows Vista avšak aplikace pro jejich tvorbu není ani běžnou součástí systému.

Thin client
Tencí klienti jsou stroje, které provádějí velmi málo výpočtů, většinou pouze zobrazují grafické uživatelské rozhraní. Tencí klienti většinou neobsahují pevný disk a připojují se k serveru pomocí technologií jako XDMCP, VNC, FreeNX, rdesktop nebo ssh. V Edubuntu je používán ssh pro svou stabilitu a bezpečnost.

Ubiquity
Ubiquity je instalátor Ubuntu, také použitý k instalaci systému Edubuntu.

Weblive
Viz: Edubuntu WebLive